• image
  • image

Surte Hamn

Projekt renowacji i rozbudowy nabrzeża portowego wykorzystywanego w celach przeładunkowo-magazynowych.

  • Klient: CELSA STEAL SERVICE
  • Firma wykonawcza: Procyon Construction
  • Lokalizacja: Göteborg, Szwecja
  • Czas realizacji: 2018
  • Zakres prac: Prace ciesielskie, wykonanie zbrojenia konstrukcyjnego belek nośnych i płyty wiszącej oraz prace betonowe.

Szukasz nowego partnera do prac budowlanych?