DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu „ Dotacja na kapitał obrotowy dla Procyon Construction S.A z siedzibą w Stargardzie, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Spółki Procyon Construction S.A. informuje, że Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Procyon Construction S.A z siedzibą w Stargardzie, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

BENEFICJENT
Procyon Construction S.A.
Metalowa 10a
73-102 Stargard

NAZWA PROJEKTU
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Procyon Construction S.A z siedzibą w Stargardzie, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pozyskanie dofinansowania ma na celu utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

WAROTŚĆ PROJEKTU: 330.289,83 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 330.289,83 zł