OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

OGŁOSZENIE DRUGIE

1 października 2020

Zarząd spółki pod firmą Procyon Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Stargardzie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Stargardzie, pod adresem ul. Metalowa 14a, 73-102 Stargard, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem.
Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

OGŁOSZENIE PIERWSZE

9 września 2020

Zarząd spółki pod firmą Procyon Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Stargardzie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Stargardzie, pod adresem ul. Metalowa 14a, 73-102 Stargard, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem.
Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Procyon Construction SA | Metalowa 10a, 73-102 Stargard, Polska | VAT PL8542407067 | KRS 0000537067
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni opłacony