• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Hallandsås Tunnel

Projekt Hallandsas składa się z budowy dwóch równoległych do siebie tuneli kolejowych o długości 8,7km.

 • Klient: SKANSKA
 • Firma wykonawcza: Procyon Construction
 • Lokalizacja: Förslöv, Szwecja
 • Czas realizacji: Styczeń 2013 – Marzec 2014
 • Zakres prac: Pełne wykonanie kołnierza żelbetowego składającego się z nietypowego zbrojenia, montażu szalunków oraz betonowania wraz z pielęgnacją betonu w każdym z przejść ewakuacyjnych. Do wykonania zbrojenia w każdym z 30 kołnierzy wbudujemy 15 ton stali oraz 126m3 betonu, łącznie wbudowane zostanie 450 ton zbrojenia oraz 3780m3 betonu. Betonowanie kołnierza wykonujemy w 3 etapach. Etapem pierwszym jest wykonanie płyty fundamentowej, w dalszej kolejności wykonanie ścian i sklepienia. Jednocześnie przystąpiliśmy do prac polegających na wykonaniu zbrojenia głównego odcinka tunelu o długości 12m i średnicy 9m po obu stronach tunelu.

Szukasz nowego partnera do prac budowlanych?