OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

...

Procyon Construction SA | Metalowa 10a, 73-102 Stargard, Polska | VAT PL8542407067 | KRS 0000537067
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni opłacony